Disclaimer

Informatie over de inhoud van deze website: www.leibomenkopen.be

 

De op deze website getoonde informatie wordt door Plantencentrum Maréchal met constante zorg en aandacht samengesteld. Het is echter mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Plantencentrum Maréchal behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Plantencentrum Maréchal aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website. Plantencentrum Maréchal aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de op de website van Plantencentrum Maréchal opgenomen informatie en prijzen.

Hoewel Plantencentrum Maréchal alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Plantencentrum Maréchal niet aansprakelijk voor informatie en / of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Verwijzingen naar sites die niet door Plantencentrum Maréchal worden onderhouden zijn ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Plantencentrum Maréchal uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en / of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door Plantencentrum Maréchal worden onderhouden, wordt afgewezen.

Plantencentrum Maréchal sluit alle aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website. De afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie en dus ook verantwoordelijk voor de gevolgen.

 

 

Waarom Plantencentrum Marechal