Scherm of étages?

Scherm of étages?

Wat is eigenlijk het verschil?

Leilinde voorgeleid in étages

Leilinde voorgeleid in étages

Een voorgeleide boom met étages is een boom waar enkele takken horizontaal worden geleid. Hierdoor ontstaan er verschillende niveau’s of étages. Het aantal étages en de tussenafstand tussen deze étages, kunt u volledig zelf bepalen.

Indien u de tussenafstand klein houdt, gaat u een redelijk gesloten leilinde krijgen. Deze zal zeer snel in het voorjaar al volledig dicht zijn en alle doorkijk verhinderen.

Of u kiest een grotere tussenafstand, meer dan 40cm. Het duurt dan langer voordat de nieuwe scheuten de tussenafstand hebben dichtgegroeid. Hierdoor breekt de leilinde meer het zicht dan dat hij echt als afsluiting werkt.

 

Een haagbeuk in scherm geleid.

Een haagbeuk in scherm geleid.

Een boom die als scherm wordt geleid is gemakkelijk om te maken en te onderhouden. Bij het vormen van de leiboom worden alle aanwezig takken aangebonden in een vlak. U gebruikt veel meer takken dan de 2 takken per étage. Hierdoor is het rek veel sneller dicht en zult u heel snel een volledig dicht scherm hebben.

Dit is eigenlijk vergelijkbaar met een haag op poten.

Snoeien en Onderhoud

Een groot verschil zit in het onderhoud.

Schermen worden onderhouden zoals een haag. U moet deze smal houden en snoeien zoals u een haag zou snoeien met een haagschaar.

De eerste jaren moet u nog takken aanbinden zodat het rek ook vanboven en langs de zijkanten goed dicht is. Hierna snoeit u 1 à 2 maal per jaar uw schermen mooi strak met de (electrische) haagschaar.

Etages snoeit u met een snoeischaar. U moet de boom jaarlijks, in de winter, terugsnoeien tot op zijn oorspronkelijke étages. Wat bedoelen we hiermee?

Wel, u snoeit ALLE zijscheuten terug tot op 2 à 3 ogen. Dit komt neer op stompjes van 2 cm. Hieruit komen in het voorjaar de nieuwe scheuten.

Na enkele jaren gaan er zeer veel stompjes (of grote stompen) op staan. Dan kunt u best enkele stompen volledig verwijderen. Er zullen overal terug nieuwe scheuten uitlopen.

Niet elke boom kan alles

Niet elke boom leent zich ertoe om op scherm of étages geleid te worden. De aard van de boom moet het toelaten.

Sommige bomen gedragen zich probleemloos als ze als haag onderhouden worden, bv. de haagbeuk (Carpinus betulus).

U kunt ervan uitgaan dat bomen die als haag toegepast worden ook probleemloos als scherm kunnen voorgeleid worden. Zo worden beuken, haagbeuken, esdoorns, … meestal als scherm geleid.

De Plataan (Platanus x acerifolia) is een typische boom die enkel op étages kan geleid worden. De plataan is een boom die ruimte nodig heeft om zijn takken en bladeren te ontwikkelen. Geef je die ruimte niet, dan gaat de plataan daar slecht op reageren. De bladeren van de plataan hebben licht nodig. Indien ze te dicht op elkaar staan gaan ze ontzettend veel haartjes vormen. Ook zullen de bladeren met te weinig licht geel worden en afvallen.

U zult dus verplicht worden om bij een plataan een voorgeleide plataan in étages te nemen. Probeert men u een plataan in scherm te verkopen, moet u heel goed oppassen.

Er zijn ook bomen die u op beide manieren kan voorleiden. Lindes zijn perfect geschikt als scherm of met étages.

Wat te kiezen?

Indien privacy belangrijk is kan men opteren voor de schermvorm. Deze heeft hetzelfde effect van een haag maar neemt minder plaats in dan een haag.

Indien sfeer belangrijk is zijn etages aangewezen. Deze toepassing laat nog veel licht door zodat men meer een bladerdek effect verkrijgt.

Bij bloeiende boomsoorten worden dikwijls étages gekozen, alhoewel scherm ook perfect mogelijk zijn.

Een Pyrus call. ‘Chanticleer’ bloeit zeer overvloedig in het voorjaar. Om de bloei te stimuleren en goed zichtbaar te hebben, worden étages gebruikt. Een nadeel hierbij is dat de Pyrus call. ‘Chanticleer’ een klein blad heeft en niet zo spectaculair snel groeit. Hij gaat deze étages nooit goed vol kunnen groeien zodat het geen afgesloten geheel wordt, maar enkel het zicht breekt.

Een gedeeltelijke oplossing hiervoor is de étages redelijk dicht op elkaar zetten, zodat de tussenafstand die moet dichtgegroeid worden klein blijft.

 

Waarom Plantencentrum Marechal